Chính sách áp dụng với toàn bộ khách hàng đang sử dụng dịch vụ thiết kế website của BICTweb.vn:

Chi tiết về bảo hành, bảo trì dịch vụ Thiết kế website:

1. Điều kiện được bảo hành: Bảo hành tất cả các lỗi theo các tính năng do BICTweb.vn thực hiện và triển khai trên website của quý khách (không áp dụng đối với các trường hợp ở  tiểu mục 2  dưới đây).

2. Website không được bảo hành trong các trường hợp sau:

– Khách hàng tự ý thay đổi cấu trúc giao diện hoặc tính năng so với ban đầu.
– Khách hàng tự ý chỉnh sửa mã code hoặc thuê bên khác sửa code hoặc bổ sung tính năng.
– Khách hàng cài đặt thêm các thư viện, plugin,… gây lỗi hoặc xung đột với hệ thống ban đầu.
– Website bị hacker tấn công và bị cài mã độc từ bên ngoài.
– Khi đã bàn giao tài khoản cho quý khách thì lúc này quý khách có toàn quyền cài đặt, thêm sửa xóa các plugin, các file trên hệ thống. Nếu quá trình thêm, sửa xóa bị nhiễm các mã độc thì quý khách tự chịu trách nhiệm. Chúng tôi chỉ đưa ra hướng xử lý để quý khách chủ động thao tác hoặc quý khách thuê chúng tôi để khắc phục vấn đề gặp phải nói trên.

3. Thời gian bảo hành:

– Bảo hành vĩnh viễn với các khách hàng sử dụng dịch vụ thiết kế web kèm dịch vụ lưu trữ dữ liệu tại BICTweb.vn với điều kiện quý khách không vi phạm mục số 2 nói trên.
– Bảo hành tối thiểu từ 01 đến 06 tháng (tùy vào website) với khách hàng sử dụng dịch vụ thiết kế web của BICTweb nhưng sử dụng dịch vụ lưu trữ dữ liệu của nhà cung cấp khác (vì lúc này chúng tôi không kiểm soát được vì server do bên khác quản lý). Sau thời gian bảo hành chúng tôi vẫn tư vấn hướng xử lý khi có sự cố. Nếu các trường hợp lỗi do Quý khách gây ra thì hai bên thống nhất chi phí khắc phục để chúng tôi xử lý nếu có.
– Email tiếp nhận yêu cầu của chúng tôi: contact@bictweb.vn
– Hotline hỗ trợ: 024.2246.2288 hoặc 097.113.6228
– Website: BICTweb.vn