GIẢI PHÁP KÝ HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ

Ký hợp đồng từ xa,

Doanh nghiệp

quẳng mối “lo xa”

BICTweb tư vấn miễn phí, tận tâm, chuyến sâu.

Hotline tư vấn: 097.113.6228

Nền tảng ký hợp đồng số hiện đại, tiết kiệm chi phí

Gọi tư vấn cho tôi

BICTweb giải quyết bài toán số hoá quy trình ký kết hợp đồng

Số hóa quy trình ký hợp đồng

1. Người quản lý hợp đồng

 • Upload file hợp đồng
 • Xác định luồng và thứ tự người xem xét/ký
 • Xác định vị trí ký
 • Gửi hợp đồng
 • Hệ thống tạo luồng ký tự động

2. Người xem xét, duyệt nội dung

 • Nhận email thông báo tự động
 • Duyệt trước nội dung hợp đồng

3. Người ký cuối

 • Nhận email thông báo tự động
 • Thực hiện ký số (chữ ký số, ký hình vẽ…) mà không cần tài khoản vào hệ thống

4. Người dùng nhận được emial thông báo

 • Hệ thống gửi thông báo hoàn tất ký hợp đồng đến các bên.
 • Hợp đồng được lưu trữ và mã hoá

Tối ưu lên tới 70%
chi phí & thời gian.

bấm vào đây để Đăng ký tư vấn

Đáp ứng tiêu chuẩn pháp lý và kỹ thuật về chữ ký số tại Việt Nam

CHUYỂN ĐỔI ĐỂ KHÔNG GIÁN ĐOẠN KINH DOANH TRONG BẤT CỨ HOÀN CẢNH NÀO

Áp dụng ngay với mọi mô hình doanh nghiệp

Ký hợp đồng từ xa, đầy đủ giá trị pháp lý, bảo mật tối đa

Pháp lý hợp đồng điện tử

Áp dụng ngay với mọi loại hợp đồng/ tài liệu/chứng nhận điện tử

Triển khai với Quy trình Không chạm, hợp đồng Không giấy

Đăng ký tư vấn miễn phí