Tài khoản này tạm thời không thể sử dụng chức năng này

Nếu trên website của bạn có tích hợp chat zalo sử dụng số điện thoại cá nhân (thông qua đường dẫn zalo.me/sdt) và khi click vào thì có thông báo: Tài khoản này tạm thời không thể sử dụng chức năng này thì tính năng tìm kiếm tài khoản qua zalo.me/sdt đang được bảo trì để nâng cấp. Hệ thống bên zalo đang tự động tắt chức năng tìm kiếm một số lượng người dùng ngẫu nhiên trong thời gian bảo trì.

Để không làm gián đoạn quá trình sử dụng, chúng tôi khuyến nghị các bạn sử dụng tính năng Tìm kiếm trực tiếp từ số điện thoại hoặc mã QR hoặc đợi zalo nâng cấp hệ thống xong.

THÔNG TIN TÁC GIẢ: Nguyễn Bắc

Nguyễn Bắc - SEOer
Lựa chọn con đường làm SEOer chuyên content marketing. Tôi đã học hỏi được đa dạng kiến thức, đào sâu vào gốc rễ nội dung từ khoá để xây dựng bài viết thực sự hữu ích cho người dùng.
Trong vô vàn lựa chọn ngoài kia, cảm ơn Quý khách đã lựa chọn Chúng tôi!