Chuyên mục: Hướng dẫn sử dụng website bán hàng

Thêm, sửa, xóa sản phẩm

Hướng dẫn thêm sửa xóa sản phẩm

Thêm, sửa, xóa danh mục sản phẩm

Hướng dẫn thêm, sửa, xóa danh mụn sản phẩm

Hướng dẫn tối ưu hình ảnh trước khi đăng lên webiste

Ở bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tối ưu hình ảnh

Hướng dẫn thay đổi Slide – Banner trang chủ

Hướng dẫn thay đổi Slide - Banner trang chủ

Hướng dẫn chọn danh mục sản phẩm hoặc từng sản phẩm riêng biệt

Hướng dẫn chọn Danh mục sản phẩm(Category) hoặc từng Sản phẩm riêng biệt (Custom Posts)

Hướng dẫn chỉnh sửa kích thước hình ảnh bằng Paint

Tôi sẽ hướng dẫn bạn thay đổi kích thước hình ảnh bằng Paint.

Hướng dẫn sao chép (nhân bản) sản phẩm có sẵn

Hướng dẫn sao chép (nhân bản) sản phẩm có sẵn

Cách tạo mật khẩu ứng dụng cho Gmail – SMTP Gmail

Ở bài viết này, BICTweb.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo mật khẩu ứng

Hướng dẫn thay đổi thông tin chân trang

Tùy thuộc vào mỗi website mà chân trang có thể có số cột khác nhau

Hướng dẫn thêm – sửa – xóa ảnh quảng cáo ở trang chủ

Hướng dẫn thêm sửa xóa ảnh quảng cáo ở trang chủ Ví dụ ở đây

Translate »