Thêm, sửa, xóa danh mục sản phẩm

Hướng dẫn tạo danh mục sản phẩm

Bước 1 : Truy cập vào trang quản trị chọn chức năng sản phẩm, chọn chức năng danh mục.

thêm sửa xóa, danh mục sản phẩm

Bước 2 : Sau khi giao diện tạo mới danh mục hiển thị, điền đầy đủ thông tin trên khung tạo chuyên mục:

thêm sửa xóa, danh mục sản phẩm

– Tên : Tên danh mục

– Chuỗi cho đường dẫn tĩnh: Hệ thống tự động nhận, bạn không cần nhập.

– Danh mục cha: Nếu danh mục bạn muốn thêm là danh mục cha cấp cao nhất thì bạn chọn mục này là “Sản phẩm”. Ví dụ danh mục “Máy giặt công nghiệp, Máy sấy công nghiệp” là 02 danh mục cha cấp cao nhất.

Nếu danh mục bạn muốn nhập là Danh mục con của 1 danh mục cha thì bạn chọn danh mục cha tương tứng.

– Mô tả: Thêm mô tả ngắn về danh mục của bạn, có thể thêm hoặc không.

Bước 3 : Sau khi điền đầy đủ các thông tin trên trang, bạn click chọn nút Thêm danh mục để tạo danh mục trong.

thêm sửa xóa, danh mục sản phẩm

Bước 4: Sau khi click chọn nút Thêm danh mục , danh mục mới được tạo sẽ hiển thị ở góc bên phải trang.

Hướng dẫn chỉnh sửa danh mục sản phẩm.

Bước 1 : Truy cập vào trang quản trị chọn chức năng sản phẩm, chọn chức năng danh mục

Bước 2 : Chọn danh mục cần chỉnh sửa ở khung bên phải, chọn chức năng chỉnh sửa.

thêm sửa xóa, danh mục sản phẩm

Bước 3 : Cập nhật lại nội dung danh mục cần chỉnh sửa.

thêm sửa xóa, danh mục sản phẩm

Bước 4 : Chọn chức năng cập nhật để lưu lại thông tin.

thêm sửa xóa, danh mục sản phẩm

Hướng dẫn xóa danh mục sản phẩm.

Bước 1 : Truy cập vào trang quản trị chọn chức năng sản phẩm, chọn chức năng danh mục.

Bước 2 : Chọn danh mục cần xóa ở khung bên phải, chọn chức năng xóa.

thêm sửa xóa, danh mục sản phẩm

 

Thông báo Google