Hướng dẫn chèn form liên hệ trang chủ

Hướng dẫn chèn form liên hệ trang chủ

Ví dụ ở đây mình tạo 1 hàng có 2 cột. 1 cột chứa 1 ảnh, 1 cột chứa form liên hệ. Các bước làm như sau

Bước 1: Đăng nhập website

Bước 2: Sửa trang -> Edit with UX Builder

chèn form liên hệ trang chủ

Bước 3: Add 1 section (khối). Bạn có thể gõ Section để hệ thống hiển thị.

Hướng dẫn thêm mới 1 chuyên mục sản phẩm ra trang chủ và chọn chuyên mục tương ứng

Tiếp đó, chọn mặc định -> bấm Apply

Hướng dẫn thêm mới 1 chuyên mục sản phẩm ra trang chủ và chọn chuyên mục tương ứng

Hướng dẫn thêm mới 1 chuyên mục sản phẩm ra trang chủ và chọn chuyên mục tương ứng

Lúc này bên tay trái tại mục ADMIN LABEL bạn bấm vào đó và viếf: “form”

Sau đó, bấm nút quay lại theo hình dưới đây

Bước 4: Mình muốn tạo 2 cột (cột 1 chứa ảnh, cột 2 chứa form liên hệ) thì mình cần phải add 1 ROW chọn 2 cột…

Tiếp theo, mình add row vào sectionBạn có thể gõ row để hệ thống hiển thị

chèn form liên hệ trang chủ

chèn form liên hệ trang chủ

Bước 5: Chạm chuột  trái 1 lần vào cột 1. Lúc này bên tay trái hiển thị tìm kiếm các bạn gõ “image” để hệ thống thiển thị và làm theo hình dưới đây.

chèn form liên hệ trang chủ

 

Bước 6: Tiếp đó bạn chọn ảnh cần thêm bằng cách nhấn vào nút Select media

hướng dẫn tạo mới bài viết và trình bày theo dạng hàng cột

Sau khi đã chọn bạn bấm BACK theo hình sau

hướng dẫn tạo mới bài viết và trình bày theo dạng hàng cột

Bước 7: Chạm chuột  trái 1 lần vào cột 2. Lúc này bên tay trái hiển thị tìm kiếm các bạn gõ “form” để hệ thống thiển thị và làm theo hình dưới đây.

chèn form liên hệ trang chủ

Tại mục select form, các bạn hãy chọn 1 form thích hợp

chèn form liên hệ trang chủ

Bước 9: Cuối cùng, chọn apply và bấm update

chèn form liên hệ trang chủ

chèn form liên hệ trang chủ