Hướng dẫn thay đổi thông tin Google Maps ở trang chủ

Bước 1: Truy cập:  https://www.google.com/maps/@9.779349,105.6189045,11z?hl=vi-VN

Bước 2: Điền địa chỉ chính xác cụ thể vào thanh  “Tìm kiếm trên Google map” 

hướng dẫn thay đổi thông tin Google Maps ở trang chủ

Bước 3: Nhấp vào Chia sẻ

hướng dẫn thay đổi thông tin Google Maps ở trang chủ

Bước 4: Ở trên cùng của hộp xuất hiện, hãy chọn tab Nhúng bản đồ. Chọn sao chép html

hướng dẫn thay đổi thông tin Google Maps ở trang chủ

 

Bước 5: Đăng nhập vào website. Sau đó bấm Edit UX Building

hướng dẫn thay đổi thông tin Google Maps ở trang chủ

Bước 6: Kéo xuống mục có chưa bản đồ. Chọn “TEXT”. Bấm option

hướng dẫn thay đổi thông tin Google Maps ở trang chủ

Bước 7: Lúc này cột bên tay trái sẽ hiện thị 1 văn bản. Các bạn hãy pase mã nhúng vào văn bản đó theo hình dưới đây

hướng dẫn thay đổi thông tin Google Maps ở trang chủ

Các bạn có thể sửa lại kích thước sao cho phù hợp với website .

hướng dẫn thay đổi thông tin Google Maps ở trang chủ

Bước 8: Cuối cùng, chọn apply và bấm update

hướng dẫn thay đổi thông tin Google Maps ở trang chủ

hướng dẫn thay đổi thông tin Google Maps ở trang chủ