Hướng dẫn thêm mới 1 chuyên mục sản phẩm ra trang chủ và chọn chuyên mục tương ứng

Bước 1: Đăng nhập vào website. Sau đó bấm Edit UX Building

hướng dẫn thay đổi thông tin Google Maps ở trang chủ

Bước 2: Thêm chuyên mục sản phẩm

Ví dụ: Mình muốn thêm chuyên mục sản phẩm “PHÒNG KHÁCH”. Mình sẽ làm như sau.

Trước tiên, mình Add 1 section (khối). Bạn có thể gõ Section để hệ thống hiển thị

Hướng dẫn thêm mới 1 chuyên mục sản phẩm ra trang chủ và chọn chuyên mục tương ứng

Hướng dẫn thêm mới 1 chuyên mục sản phẩm ra trang chủ và chọn chuyên mục tương ứng

Tiếp đó, chọn mặc định -> bấm Apply

Hướng dẫn thêm mới 1 chuyên mục sản phẩm ra trang chủ và chọn chuyên mục tương ứng

Hướng dẫn thêm mới 1 chuyên mục sản phẩm ra trang chủ và chọn chuyên mục tương ứng

Lúc này bên tay trái tại mục ADMIN LABEL bạn bấm vào đó và viết tên chuyên mục sản phẩm

Hướng dẫn thêm mới 1 chuyên mục sản phẩm ra trang chủ và chọn chuyên mục tương ứng

Sau đó, bấm nút quay lại theo hình dưới đây

Hướng dẫn thêm mới 1 chuyên mục sản phẩm ra trang chủ và chọn chuyên mục tương ứng

Để thêm tiêu đề chuyên mục sản phẩm, mình add TITLE vào section. Bạn có thể gõ Title để hệ thống hiển thị

Hướng dẫn thêm mới 1 chuyên mục sản phẩm ra trang chủ và chọn chuyên mục tương ứng

Lúc này bên tay trái tại mục TITLE bạn bấm vào đó và viết tên chuyên mục sản phẩm

Hướng dẫn thêm mới 1 chuyên mục sản phẩm ra trang chủ và chọn chuyên mục tương ứng

Bạn có thể chọn các loại như căn giữa, căn trái, căn phải… cho tiêu đề của mình. Hãy nhớ cài đặt thẻ H2, H3

Ngoài ra, các bạn có thể chọn các icon cài đặt cho mỗi tiêu đề giúp chúng trở nên khác biệt hơn.

Phía dưới tiêu đề tin tức là các bài tin tức của một chuyên mục. Để thay đổi chuyên mục của danh mục tin tức, bạn chạm chuột trái 1 lần vào khối màu đỏ.

Bước 3: Chọn chuyên mục tương ứng

Phía dưới tiêu đề chuyên mục sản phẩm là các sản phẩm của một chuyên mục. Để thêm chuyên mục của danh mục sản phẩm, các bạn add products vào section. Bạn có thể gõ products để hệ thống hiển thị

Hướng dẫn thêm mới 1 chuyên mục sản phẩm ra trang chủ và chọn chuyên mục tương ứng

Hướng dẫn thêm mới 1 chuyên mục sản phẩm ra trang chủ và chọn chuyên mục tương ứng

Lúc này, ở menu bên trái bạn sẽ kéo xuống tại mục PRODUCTS. Chạm chuột trái 1 lần vào mục  CATEGORY và đợi hệ thống hiển thị các chuyên mục tin tức. Tại đây bạn lựa chọn chuyên mục muốn hiển thị ở trang chủ. Sau khi lựa chọn xong chuyên mục, hệ thống sẽ tự động hiển thị các tin thuộc chuyên mục đó.

Hướng dẫn thêm mới 1 chuyên mục sản phẩm ra trang chủ và chọn chuyên mục tương ứng

Bước 4: Chọn Apply

Hướng dẫn thêm mới 1 chuyên mục sản phẩm ra trang chủ và chọn chuyên mục tương ứng

Bước 7: Bạn bấm tiếp vào nút Update ở cuối cùng để xác nhận cập nhật lại toàn bộ các thay đổi. Bạn có thể mở 1 tab khác để xem những gì vừa thay đổi.