Hướng dẫn nhúng Facebook Comment vào Website

A. Tạo ID Facebook

Bước 1: Bạn truy cập link https://developers.facebook.com/apps

Click vào “Tạo ứng dụng” ở góc trên cùng bên phải.

Bạn nhập thông tin các bước sau

Miền ứng dụng: Tên miền Webiste của bạn ( Tên miền không chứa http:// hoặc www).

URL chính sách quyền riêng tư: Nhập đường dẫn có nội dung chính sách quyền riêng tư của website (Có thể để trống nếu không có).

URL Điều khoản dịch vụ: Nhập đường dẫn có nội dung điều khoản dịch vụ của website (Có thể để trống nếu không có).

Biểu tượng ứng dụng (1024 x 1024): Thêm Logo ứng dụng (Có thể để trống).

Bước 2: Khi tạo App Facebook hoàn thành website sẽ được chuyển hướng đến giao diện quản lý. Bạn Chọn menu Cài đặt -> Thông tin Cơ bản để  thiết lập các thông tin cần thiết.

Bước 3: Thêm nền tảng cho ứng dụng

Bạn nhấn vào nút thêm nền tảng -> Chọn vào biểu tượng “Trang web” -> Nhập URL trang web -> Nhấn lưu thay đổi.

Bước 4: Lấy thông tin Id ứng dụng

Bạn sẽ thấy id ứng dụng hiển thị ở đầu trang quản lý.

B. Nhúng Facbook Comment vào Website

Yêu cầu: bạn cần có quyền sửa code website, hoặc gửi cho người có quyền chỉnh sửa.

Vào https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/ để lấy mã HTML

1. Thêm đoạn code dưới đây vào sau thẻ <body>:

Paste đoạn mã (bước 3 ở hình ảnh trên) vừa coppy vào thẻ <body>

Lưu ý: Trường hợp không lấy được mã, các bạn có thể dùng đoạn mã sau:

<div id=”fb-root”></div>
<script>(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “//connect.facebook.net/vi_VN/all.js#xfbml=1&appId=YOUR_APP_ID“;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));</script>

Trong đó: YOUR_APP_ID thay bằng chuỗi số App ID đã lưu ở bước 4.

2. Đặt đoạn mã bạn muốn hiển thị nội dung comment
<div class=”fb-comments” data-href=”https://bictweb.vn” data-colorscheme=”light”
data-numposts=”10″ data-width=”100%”></div>

(Lưu ý: https://bictweb.vn thay bằng địa chỉ website đặt comment)

Trong đó:

data-href:  địa chỉ trang web đặt comment

data-numposts:  số comments được hiển thị, mặc định là 10

data-width: chiều rộng ô comment (pixels)

Sau khi cài đặt, bạn sẽ nhìn thấy ô comment ở trong bài viết.

3. Quản lý các Facebook Comments

Truy cập: https://developers.facebook.com/tools/comments

Đây là nơi bạn quản lý các comment trên website. Bạn có thể xóa comment, ban user,…

Public Comments: liệt kê các bình luận được hiển thị trên website

Moderator View: các bình luận mới cần duyệt (nếu bạn cài đặt chế độ yêu cầu kiểm duyệt).

Khi ai đó bình luận trên website, các quản trị viên (Moderator) sẽ nhận được thông báo trên trang Facebook cá nhân của họ. Bạn có thể thêm / bớt quản trị viên bằng cách bấm vàoSettings. Bạn có thể duyệt các bình luận của người dùng trên ô comment trên website.

Vậy là bạn là hoàn thành việc cài đặt công cụ Facebook Comment vào website rồi đó.