Thêm, sửa, xóa menu

1.Hướng dẫn thêm menu

Bước 1: Truy cập trang quản trị > Giao diện > Menu

thêm sửa xóa menu

Bước 2: Click chọn Tạo menu mới  >> nhập tên menu >> Tạo trình đơn để tạo Menu

thêm sửa xóa menu

2.Hướng dẫn sửa menu nếu menu đã có sẵn.

Bước 1: Truy cập trang quản trị > Giao diện > Menu

Bước 2: Chọn Menu – Home (đây là menu chính của trang chủ) sau đó bấm nút Chọn để hiển thị toàn bộ nội dung của menu

Bước 2: Để thay đổi thứ tự chỉ cần click (Giữ chuột) và di chuyển (Kéo thả) các thành phần đúng vị trí cần hiển thị.

LƯU Ý: Để phân cấp menu (Menu cha – menu con) chỉ cần di chuyển thành phần con thụt qua bên phải (hiển thị giống mô hình cây thư mục).

thêm sửa xóa menu

Ví dụ: Chuyên mục “rau-củ” là con của “rau củ quả” và “rau củ quả” là con của “danh mục sản phẩm

Bước 3: Để thêm chuyên mục hoặc sản phẩm vào menu. Bấm chọn chuyên mục hoặc danh mục sản phẩm ở phía bên trái

Ở ví dụ này mình bấm chọn “danh mục sản phẩm”

Lưu ý: Để xem được tất cả sản phẩm của danh mục sản phẩm, các bạn bấm chọn “xem tất cả

Bước 4: Bạn muốn thêm sản phẩm nào vào menu chỉ cần tích vào sản phẩm tương ứng và nhấn thêm vào menu. Giả sử, tôi muốn thêm gạo Nhật và gạo Thái Lan.

thêm sửa xóa menu

Sau khi bạn bấm thêm vào menu thì mặc định các chuyên mục vừa chọn sẽ nằm phía dưới menu. Nếu bạn muốn sắp xếp thì lại thì bạn chạm chuột trái 01 lần vào 1 chuyên mục vừa được kéo sang và giữ chuột dê đến vị trí mong muốn rồi thả chuột ra. Tiếp đó bạn bấm Lưu lại là xong.

3.Hướng dẫn xóa menu

Nếu bạn muốn xóa mục nào đó trong menu, chỉ cần click vào cái tương ứng và nhấn xóa bỏ. Giả sử, tôi muốn xóa mục HÀNG HOT:

thêm sửa xóa menu