Hướng dẫn thay đổi thông tin chân trang

Tùy thuộc vào mỗi website mà chân trang có thể có số cột khác nhau

Ví dụ mình hướng dẫn chỉnh sửa chân trang của web https://webnoithat05.bictweb.net/ có 4 cột

Bước 1: Đăng nhập webiste -> Bảng tin

Bước 2: Chọn Giao diện -> Widget

Bước 3: Tại Footer 2 các bạn có thể chỉnh sửa nội dung theo ý của mình

+ Sửa cột “thi công thiết kể nội thất” các bạn chọn mục HTML tùy chỉnh và làm theo hướng dẫn sau đây

Sửa địa chỉ (chỉ sửa theo phần được bôi đen)

 

+ Sửa cột “thông tin” các bạn chọn mục Thanh điều hướng: Thông tin

Sau đó, sửa tiêu về và chọn mục menu tương ứng để hiện thị dưới chân trang

Sau khi sửa và chọn menu xong bấm Lưu

+ Sửa cột “LÝ DO CHỌN CHÚNG TÔI” các bạn chọn mục Thanh điều hướng: lý do chọn chúng tôi

Sau đó, sửa tiêu về và chọn mục menu tương ứng để hiện thị dưới chân trang

Sau khi sửa và chọn menu xong bấm Lưu

+ Sửa cột “facebook” các bạn chọn mục Văn bản: Facebook

Bấm chọn văn bản

Tiếp theo, dán link fb theo hình sau

Bấm “Lưu thay đổi”