Hướng dẫn tạo mới bài viết và trình bày theo dạng hàng cột

Bước 1: Đăng nhập webiste -> Bảng tin

hướng dẫn tạo mới bài viết và trình bày theo dạng hàng cột

Bước 2: Chọn Bài viết -> Viết bài mới

hướng dẫn tạo mới bài viết và trình bày theo dạng hàng cột

Bước 3: Nhập tiêu đề, chọn chuyên mục và bấm Đăng

hướng dẫn tạo mới bài viết và trình bày theo dạng hàng cột

hướng dẫn tạo mới bài viết và trình bày theo dạng hàng cột

Lưu ý: Phần nội dung chưa nhập ( bỏ trống)

Bước 4: Bấm vào UX Builder

hướng dẫn tạo mới bài viết và trình bày theo dạng hàng cột

Bước 5: Bước này tùy vào yêu cầu của bài viết, sự sáng tạo của bạn mà bạn trình bày sao cho đẹp và chuyên nghiệp dựa vào các thư viện tương ứng

Ví dụ 1: Mình muốn tạo 2 cột( cột 1 chứa ảnh, cột 2 chưa nội dung text)

thì mình cần phải add 1 ROW chọn 2 cột…

hướng dẫn tạo mới bài viết và trình bày theo dạng hàng cột

hướng dẫn tạo mới bài viết và trình bày theo dạng hàng cột

hướng dẫn tạo mới bài viết và trình bày theo dạng hàng cột

Lưu ý: cột 1 bạn bạn chèn ảnh nên bạn chọn thư viện là “Image”, bạn có thể gõ từ Image để hệ thống hiển thị

Bước 6: Chạm chuột  trái 1 lần vào cột 1. Lúc này bên tay trái hiển thị tìm kiếm các bạn gõ “image” để hệ thống thiển thị và làm theo hình dưới đây.

hướng dẫn tạo mới bài viết và trình bày theo dạng hàng cột

Bước 7: Tiếp đó bạn chọn ảnh cần thêm bằng cách nhấn vào nút Select media

hướng dẫn tạo mới bài viết và trình bày theo dạng hàng cột

Sau khi đã chọn bạn bấm BACK theo hình sau

hướng dẫn tạo mới bài viết và trình bày theo dạng hàng cột

– Bạn có thể chèn link vào ảnh theo hình sau đây

hướng dẫn tạo mới bài viết và trình bày theo dạng hàng cột

Ghi chú: Nếu cột 1 bạn ko muốn hiển thị Video thay vì ảnh thì bạn chọn Video và nhập link từ youtube (thao tác tương tự như thêm ảnh)

Bước 8: Bạn bấm tiếp vào nút Update ở cuối cùng để xác nhận cập nhật lại toàn bộ các thay đổi. Bạn có thể mở 1 tab khác để xem những gì vừa thay đổi.

hướng dẫn thay đổi thông tin Google Maps ở trang chủ