Hướng dẫn phân tích chỉ số chạy quảng cáo Google Ads

Có một cỗ máy mạnh mẽ đang hoạt động trong thế giới tiếp thị trực tuyến, và tên của nó là Google Ads. Tuy nhiên, liệu bạn có thể hiểu rõ cách cỗ máy này hoạt động, và làm thế nào để tối ưu hóa nó cho chiến dịch quảng cáo của bạn? Hãy cùng chúng tôi đi sâu vào bên trong và khám phá cách phân tích chỉ số chạy quảng cáo Google Ads để tạo ra chiến dịch hiệu quả và đạt được mục tiêu kinh doanh của bạn.

Phân tích chỉ số chạy quảng cáo Google Ads

Các chỉ số quan trọng trong quảng cáo Google Ads

– Số lượt nhấp (Clicks):

Số lượt nhấp được tính khi ai đó tương tác với quảng cáo của bạn bằng cách nhấp vào nó. Chỉ số này thể hiện số lượng người truy cập vào trang web của bạn thông qua kênh AdWords.

– Lượt hiển thị (Impressions):

Lượt hiển thị được đếm mỗi khi quảng cáo của bạn xuất hiện trên trang kết quả tìm kiếm của Google (cụ thể, chúng ta đang nói về mạng tìm kiếm ở đây).

– Tỷ lệ nhấp (CTR – Click-Through Rate):

CTR là một tỷ lệ phần trăm thể hiện tần suất người dùng tìm kiếm thấy quảng cáo của bạn và cuối cùng nhấp vào nó. Chỉ số này quan trọng vì giúp đánh giá hiệu suất của quảng cáo. Đối với hầu hết các ngành, CTR trên 10% được coi là tốt. Một CTR cao cho thấy người dùng thấy quảng cáo của bạn liên quan và hữu ích đối với nhu cầu tìm kiếm của họ.

Công thức: CTR = Số Lượt Nhấp / Lượt Hiển Thị.

– Giá thầu tối đa cho mỗi lượt nhấp (CPC Max):

Đây là số tiền cao nhất bạn sẵn sàng trả để có một lượt nhấp duy nhất vào quảng cáo của bạn. Nếu giá thầu CPC Max của bạn thấp hơn so với số tiền thực tế mà người nào đó nhấp vào quảng cáo của bạn, bạn sẽ không phải trả nhiều hơn số tiền tối đa bạn đã đặt ra. Nếu điều này xảy ra, bạn có thể cần xem xét lại cài đặt của mình.

– Giá trung bình cho mỗi lượt nhấp (CPC trung mình)

Giá trung bình cho mỗi lượt nhấp là tổng số tiền bạn trả cho quảng cáo chia cho tổng số lượt nhấp.

– % Lượt hiển thị Hiển Thị (vị trí đầu tiền):

Đây là tỷ lệ phần trăm số lần quảng cáo của bạn được hiển thị ở bất kỳ vị trí nào phía trên kết quả tìm kiếm tự nhiên (top 4), và bạn không cần trả tiền cho những vị trí này.

– % Lượt hiển thị (Vị trí đầu tiên nhất):

Đây là tỷ lệ phần trăm số lần quảng cáo của bạn được hiển thị như quảng cáo đầu tiên phía trên kết quả tìm kiếm tự nhiên (top 1), và bạn không cần trả tiền cho vị trí đặc biệt này.

Cách lấy những chỉ số này trong tài khoản Google Ads: Bạn có thể xem những chỉ số này ở mức chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc từ khóa. Bấm vào “Cột” trong bảng điều khiển tương ứng. Một menu thả xuống sẽ xuất hiện, cho phép bạn chọn “Sửa đổi cột.”

Phân tích chỉ số chạy quảng cáo Google Ads

Tiếp theo, một cửa sổ tùy chỉnh cột cho chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc từ khóa sẽ hiện ra. Bạn có thể đánh dấu vào ô chọn bên cạnh các chỉ số bạn cần, đặt tên cho chúng và bấm “Lưu” và “Áp dụng” để hiển thị các chỉ số mong muốn.

Phân tích chỉ số chạy quảng cáo Google Ads

Chỉ số hiển thị hiệu suất

Tỷ lệ hiển thị trên mạng tìm kiếm

Đây là tỷ lệ giữa số lần quảng cáo của bạn được hiển thị trên Mạng Tìm Kiếm và số lần ước tính mà bạn đủ điều kiện để được hiển thị.

  • Chi tiết: Tần suất hiển thị quảng cáo phụ thuộc vào cài đặt mục tiêu, ngân sách, trạng thái phê duyệt, giá thầu và chất lượng quảng cáo.
  • Cách xem: Chỉ số này giúp bạn nhận biết cơ hội tiềm năng để có được nhiều lần hiển thị và nhấp chuột hơn. Tỷ lệ hiển thị cao hơn là tốt, với 100% là giới hạn tối đa. Nếu tỷ lệ hiển thị thấp, nguyên nhân chính có thể là do xếp hạng quảng cáo hoặc ngân sách. Bạn có thể tham khảo hai chỉ số dưới đây để có thông tin chi tiết hơn.

Tỷ lệ hiển thị bị mất trên mạng tìm kiếm (xếp hạng)

Là phần trăm số lần ước tính hiển thị trên Mạng Tìm Kiếm mà quảng cáo của bạn không nhận được do xếp hạng quảng cáo thấp.

  • Ý nghĩa: Tỷ lệ hiển thị bị mất trên mạng tìm kiếm (xếp hạng) cao cho biết có nhiều lần quảng cáo của bạn đủ điều kiện để hiển thị trên mạng tìm kiếm nhưng không hiển thị do xếp hạng quảng cáo quá thấp. Chỉ số này được cập nhật hàng ngày.

Chú ý: Nếu bạn thấy tỷ lệ hiển thị bị mất trên mạng tìm kiếm (xếp hạng) cao, hãy xem xét tăng giá thầu hoặc cải thiện chất lượng quảng cáo và trang đích. Nếu bạn thấy không có lần hiển thị nào, có thể do bạn đã sử dụng hết ngân sách trong ngày.

Phân tích chỉ số chạy quảng cáo Google Ads

Tỷ lệ hiển thị bị mất trên mạng tìm kiếm (ngân sách)

Là ước tính phần trăm số lần hiển thị tiềm năng của quảng cáo bạn đã mất do hạn chế ngân sự.

  • Ý nghĩa: Tỷ lệ hiển thị bị mất trên mạng tìm kiếm (ngân sách) đại diện cho phần trăm số lần quảng cáo được ước tính có thể hiển thị trên Mạng Tìm Kiếm nhưng không hiển thị do ngân sách không đủ. Ước tính này được cập nhật hàng ngày.

Chú ý: Để có được nhiều lần hiển thị hơn, xem xét tăng ngân sách chiến dịch của bạn. Chỉ số này chỉ áp dụng cho chiến dịch cụ thể.

Phân tích chỉ số chạy quảng cáo Google Ads

Chỉ số chuyển đổi

Chuyển đổi là một thước đo quan trọng để đánh giá hiệu suất của chiến dịch quảng cáo của bạn. Nó cho phép bạn xác định số lần quảng cáo của bạn đã thúc đẩy khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng thực hiện một hành động mà bạn coi là có giá trị, chẳng hạn như mua sản phẩm hoặc điền vào một biểu mẫu liên hệ.

Có hai chỉ số chính liên quan đến chuyển đổi:

  • Chi phí trung bình mỗi chuyển đổi (Cost per Conversion):

Chỉ số này cho bạn biết chi phí trung bình mà bạn phải trả để đạt được một chuyển đổi. Để tính toán chi phí này, bạn chia tổng số tiền đã tiêu cho quảng cáo cho số lượng chuyển đổi đã xảy ra. Chi phí bao gồm các khoản tiền bạn đã tiêu cho các tương tác có khả năng dẫn đến chuyển đổi. Chuyển đổi chỉ tính những hành động cụ thể bạn đã xác định.

  • Tỷ lệ chuyển đổi (Conversion Rate):

Đây là tỷ lệ phần trăm của số lượng chuyển đổi so với tổng số lần tương tác với quảng cáo. Tỷ lệ chuyển đổi cho bạn biết tần suất trung bình mà một tương tác quảng cáo dẫn đến chuyển đổi. Để tính tỷ lệ này, bạn chia số chuyển đổi cho tổng số lần tương tác (ví dụ: số lần nhấp vào quảng cáo văn bản hoặc số lần xem quảng cáo video) có thể dẫn đến chuyển đổi. Lưu ý rằng chỉ số này chỉ tính các hành động chuyển đổi đã xác định trước.

*Chú ý: Để xem thông tin về các chỉ số Chuyển đổi, bạn cần kiểm tra ở cấp độ chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc cấp độ từ khóa (tùy thuộc vào cách bạn đã thiết lập theo dõi Chuyển đổi).

Phân tích chỉ số chạy quảng cáo Google Ads

Chỉ số Google Analytics

Thời gian trung bình của phiên:

Bạn có thể sử dụng thời gian trung bình của phiên để đo lường chất lượng của khách truy cập trang web của bạn. Những số liệu này được nhập từ tài khoản Google Analytics của bạn và được tính toán dựa trên các phiên bắt nguồn từ nhấp chuột AdWords.

Chú ý: Nếu bạn thấy thời gian trung bình của phiên quá thấp (dưới 10 giây), cần kiểm tra tốc độ tải trang, chất lượng nội dung và xem xét làm thế nào những lượt nhấp không hợp lệ có thể ảnh hưởng đến chỉ số này.

Tỷ lệ thoát:

Tỷ lệ thoát là phần trăm lượt truy cập chỉ có một trang hoặc lượt truy cập mà người dùng rời khỏi trang web của bạn ngay sau khi truy cập trang đích. Những con số này được nhập từ tài khoản Google Analytics của bạn và được tính toán dựa trên số lượt truy cập bắt nguồn từ nhấp chuột AdWords.

Số trang trên phiên:

Chỉ số này thể hiện số trang trung bình được xem trong mỗi phiên, là một đánh giá về sự tương tác của khách truy cập. Những con số này được nhập từ tài khoản Google Analytics của bạn và được tính toán dựa trên các phiên bắt nguồn từ nhấp chuột AdWords.

% Phiên mới:

% Phiên mới biểu thị tỷ lệ phiên của người truy cập lần đầu (những người chưa từng truy cập trang web của bạn trước đó).

Lưu ý: Để xem các chỉ số Google Analytics này trong tài khoản AdWords của bạn, bạn cần phải liên kết tài khoản Google Analytics và Google AdWords của mình.

Dưới đây là cách xem các chỉ số này:

Truy cập tài khoản AdWords của bạn.

Nhấp vào “Cột.” -> Chọn “Sửa đổi cột.” -> Chọn “Google Analytics” và kéo các cột mong muốn để thêm vào chế độ xem của bạn.

Phân tích chỉ số chạy quảng cáo Google Ads

THÔNG TIN TÁC GIẢ: Phạm Nhàn BICTweb

Phạm Nhàn - Digital Marketing Director
Sự tình cờ lại cho tôi một niềm đam mê cháy bỏng với nghề Digital Marketing
Mong muốn đồng hành cùng các doanh nghiệp, chủ shop... gia tăng doanh số, phủ sóng thương hiệu - Phá vỡ rào cản khoảng cách địa lý giữa khách hàng và nhà cung cấp.
Trong vô vàn lựa chọn ngoài kia, cảm ơn Quý khách đã lựa chọn Chúng tôi!

Tags:
Translate »