Chuyên mục: Tuyển dụng

Tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng

Công ty TNHH BICTWEB VIETNAM mở rộng chi nhánh nên có nhu cầu tuyển dụng

TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH VIÊN WORDPRESS

 Mô tả công việc Tham gia xây dựng và phát triển website sử dụng các

TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH VIÊN PHP & ANDROID

1.    Mô tả công việc  Lập trình, phát triển các sản phẩm website trên nền PHP

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THIẾT KẾ WEBSITE

1.    Mô tả công việc Thiết kế và tạo các trang web, liên kết, giao diện