Cấu hình email nhận thông tin đơn hàng khi khách hàng mua sản phẩm

Bước 1: Bạn click chọn WooCommerce => Thiết lập 

cấu hình email nhận đơn hàng

Bước 2: Chọn tab Email

Email “Nhận” là sẽ nhận các Thông báo khi có đơn hàng mới.

cấu hình email nhận đơn hàngBạn nhập chính xác email của bạn để khi có Đơn hàng mới, Hủy đơn hàng, Đơn hàng không thành công thì hệ thống sẽ gửi mail thông báo cho bạn.

Nếu bạn muốn nhập thêm nhiều email cùng nhận thì mỗi email cách nhau bởi dấu phẩy.

Ví dụ: gmailkd1@gmail.com, gmailkd2@gmail.com,…

Bước 3: Tiếp theo bạn bấm cài đặt để nhập Email của bạn

Bước 4: Bấm lưu thay đổi

Lưu ý: Cài đặt email Hủy đơn hàng, cài đặt email Đơn hàng không thành công các bạn thao tác tương tự như cài đặt email Đơn hàng mới.