Hướng dẫn thay đổi tiêu đề và chọn danh mục sản phẩm trang chủ

Bước 1: Sau khi đã đăng nhập bạn ra ngoài trang chủ

Bước 2: Bấm vào Edit with UX Builder

hướng dẫn thay đổi tiêu đề và danh mục sản phẩm trang chủ

Bước 3: Lúc này trang chủ có rất nhiều các danh mục sản phẩm đang hiển thị.  Ví dụ: Thực phẩm, Mỹ Phẩm, Thời trang,…

Để sửa tiêu đề của danh mục nào bạn chạm chuột trái 1 lần vào tiêu đề cần chỉnh sửa. Ví dụ ở đây mình sửa tiêu đề của danh mục sản phẩm là: Thực phẩm

— ảnh minh họa

hướng dẫn thay đổi tiêu đề và danh mục sản phẩm trang chủ

Lúc này bên tay trái có nút TEXT. Bạn bấm vào đó và sửa tiêu đề Thực Phẩm

Bước 4: Phía dưới các danh mục là các sản phẩm tương ứng. Để thay đổi sản phẩm của danh mục nào, bạn chạm chuột trái 1 lần vào sản phẩm cần thay đổi. Ví dụ ở đây mình thay đổi sản phẩm của danh mục Thực Phẩm

— ảnh minh họa

hướng dẫn thay đổi tiêu đề và danh mục sản phẩm trang chủ

Lúc này, bên trái sẽ hiển thị một cột Products. Các bạn kéo xuống tại nút CATEGORY. Chạm chuột trái 1 lần vào ô CATEGORY và đợi hiển thị các danh mục.

—- ảnh minh họa

hướng dẫn thay đổi tiêu đề và danh mục sản phẩm trang chủ

Tiếp đến, chọn danh mục tương ứng

Bước 6: Chọn Apply

hướng dẫn thay đổi tiêu đề và danh mục sản phẩm trang chủ

Bước 7: Bạn bấm tiếp vào nút Update ở cuối cùng để xác nhận cập nhật lại toàn bộ các thay đổi. Bạn có thể mở 1 tab khác để xem những gì vừa thay đổi.

hướng dẫn thay đổi tiêu đề và danh mục sản phẩm trang chủ