Thêm – sửa – xóa mã giảm giá

Hướng dẫn thêm mã giảm giá

Bước 1. Truy cập vào WooCommerce > Mã ưu đãi

cách nhập mã ưu đãi

Bước 2: Tạo mã giảm giá đầu tiên

Bấm vào tạo mã ưu đãi đầu tiên.

cách nhập mã ưu đãi

Bước 3. Thiết lập thông tin mã giảm giá

Tên: khách hàng sẽ nhập mã khi mua sản phẩm (ví dụ: Tết Nguyên Đán)

Mô tả: mô tả thêm để biết được mã này dùng làm gì?

Dữ liệu mã ưu đãi gồm:

Loại ưu đãi:

+ Giảm giá theo phần trăm: giảm giá số phần trăm cố định, áp dụng cho từng sản phẩm.. Nếu khách thiết kế 2 website với giá 3.000.000/website. Tổng là 6.000.0000 đồng. Nếu mã giảm là 10% thì mỗi website sẽ được giảm 300.000 đồng. Và tổng đơn hàng còn 5.400.000

+ Giảm giá giỏ hàng cố định: giảm giá số tiền cố định cho cả giỏ hàng. Ví dụ giỏ hàng 3000.000 đồng, mã giảm 500k. Thì tổng giá trị đơn hàng sau khi dùng mã giảm giá là 2.500.000 đồng.

+ Giảm giá sản phẩm cố định: giảm giá số tiền cố định, áp dụng cho từng sản phẩm. Tương tự giảm giá theo phần trăm, chỉ khác đây là giảm số tiền cố định ví dụ 100k. 200k. 500k,….

Mức ưu đãi: số tiền được giảm, nhập số, ví dụ 10, 20, 50, 100 hoặc phần trăm, như 10%, 30%, 90%

Cho phép giao hàng miễn phí: Xóa phí giao hàng nếu đánh dấu cái này

Ngày hết hạn mã ưu đãi

 

cách nhập mã ưu đãi

Bạn cũng có thể thiết lập hạn chế, những danh mục, sản phẩm nào được sử dụng mã giảm giá

+ Chi tiêu tối thiểu: chỉ cho xài mã giảm giá khi tổng giá trị đơn hàng tối thiểu là bao nhiêu đó

+ Chi tiêu tối đa: chỉ cho xài mã giảm giá khi tổng giá trị đơn hàng tối đa là bao nhiêu đó

+ Chỉ dùng cho cá nhân: Tức là mã này không thể cộng dồn với mã giảm giá khác

+ Không bao gồm sản phẩm đang giảm giá: mã không áp dụng cho các sản phẩm đang giảm giá

+ Sản phẩm: chỉ áp dụng mã giảm giá cho các sản phẩm được chọn

+ Loại trừ sản phẩm: không áp dụng cho các sản phẩm nào

+ Danh mục sản phẩm: chỉ áp dụng mã cho các danh mục sản phẩm nào

+ Loại trừ danh mục sản phẩm: không áp dụng mã cho các danh mục sản phẩm nào

+ Email hạn chế (Allowed Emails): Email hoặc địa chỉ được phép dùng mã giảm giá. 

Để trống mục Sản phẩm và Loại trừ sản phẩm, nếu bạn muốn áp dụng mã giảm giá cho toàn bộ cửa hàng.

cách nhập mã ưu đãi

Và cuối cùng là Giới hạn sử dụng

+ Giới hạn sử dụng cho mỗi mã giảm giá: mã sẽ được sử dụng tối đa bao nhiêu lần

+ Giới hạn sử dụng trên mỗi người dùng: mỗi khách hàng được phép dùng tối đa mã giảm giá bao nhiêu lần

cách nhập mã ưu đãi

Bước 4: Bấm đăng

Hướng dẫn sửa mã giảm giá

Bước 1. Truy cập vào WooCommerce > Mã ưu đãi

Bước 2: Chọn mã giảm giá cần chỉnh sửa ở khung bên phải, chọn chức năng chỉnh sửa.

cách sửa mã giảm giá
cách sửa mã giảm giá

Bước 3: Cập nhật lại nội dung mã giảm giá cần chỉnh sửa

Bước 4 : Chọn chức năng cập nhật để lưu lại thông tin.

Hướng dẫn xóa mã giảm giá

Bước 1. Truy cập vào WooCommerce > Mã ưu đãi

Bước 2: Chọn mã giảm giá cần xóa ở khung bên phải, chọn chức năng thùng rác.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN