Hướng dẫn thay đổi tiêu đề và chọn chuyên mục tin tức trang chủ

Bước 1: Sau khi đã đăng nhập bạn ra ngoài trang chủ

Bước 3: Bấm vào Edit with UX Builder

hướng dẫn thay đổi tiêu đề

Bước 3: Lúc này trang chủ có rất nhiều các danh mục sản phẩm đang hiển thị.  Ví dụ: Tin tức sự kiện, Thực phẩm, Mỹ Phẩm, Thời trang,…

Để sửa tiêu đề của danh mục TIN TỨC bạn chạm chuột trái 1 lần vào tiêu đề TIN TỨC.

hướng dẫn thay đổi tiêu đề

Ảnh minh họa

Lúc này bên tay trái tại mục TITLE bạn bấm vào đó và sửa tiêu đề tin tức theo chuyên mục

Bước 4: Phía dưới tiêu đề tin tức là các bài tin tức của một chuyên mục. Để thay đổi chuyên mục của danh mục tin tức, bạn chạm chuột trái 1 lần vào khối màu đỏ.

hướng dẫn thay đổi tiêu đề

Ảnh minh họa

Lúc này, ở menu bên trái bạn sẽ kéo xuống tại mục CATEGORY. Chạm chuột trái 1 lần vào mục  CATEGORY và đợi hệ thống hiển thị các chuyên mục tin tức. Tại đây bạn lựa chọn chuyên mục muốn hiển thị ở trang chủ. Sau khi lựa chọn xong chuyên mục, hệ thống sẽ tự động hiển thị các tin thuộc chuyên mục đó.

hướng dẫn thay đổi tiêu đề

Ảnh minh họa

Bước 6: Chọn Apply

Bước 7: Bạn bấm tiếp vào nút Update ở cuối cùng để xác nhận cập nhật lại toàn bộ các thay đổi. Bạn có thể mở 1 tab khác để xem những gì vừa thay đổi.

hướng dẫn thay đổi tiêu đề và danh mục sản phẩm trang chủ