Hướng dẫn thêm Album

Bước 1: Chọn viết bài mới và nhập tiêu đề cho album

Bước 2: Cuộn chuột gần xuống cuối, Nhập tóm tắt  khoảng 30 ký tự. Ví dụ: Ảnh cưới đẹp tại Santorini phố

 

Bước 3: Chuẩn bị 01 ảnh đại diện album có kích thước 300x300px . Sau đó bấm vào link đặt ảnh đại diện để tải ảnh đã chuẩn bị lên.

Phía trên ảnh đại diện bạn chọn  Giao diện thuộc tính bài viết là FW Fullwidth:

Bước 4: Chọn chuyên mục phù hợp (bạn có thể tích nhiều chuyên mục)

Bước 5: Tiếp đó bạn bấm Đăng

Bước 6: Bạn bấm vào UX Builder để chuyển sang chố độ sử dụng công cụ

Chuẩn bị ảnh và các lưu ý bắt buộc:

  • Tạo 1 foder : AlbumDaNang trên máy tính để lưu toán bộ các ảnh.
  • Số lượng ảnh cần up vào mỗi album phải chia hết cho 3 (hiện tại đang là mỗi hàng 03 ảnh). Thông thường khoảng 15-18 ảnh là đẹp.
  • Tên mỗi ảnh đặt theo tên album, viết không dấu và cách nhau bởi dấu gạch ngang và có đánh số thứ tự tăng dần. Cứ mỗi 03 ảnh tiếp theo thì để ảnh cùng ngang hoặc cùng dọc. Định dạng ảnh để jpg hoặc jpeg

Ví dụ:

03 ảnh đầu (cùng ngang hoặc cùng dọc) : album-da-nang-01.jpg, album-da-nang-02.jpg, album-da-nang-03.jpg

03 ảnh tiếp theo (cùng ngang hoặc cùng dọc): album-da-nang-04.jpg, album-da-nang-05.jpg, album-da-nang-06.jpg

  • Kích thước ngang của ảnh trong album 800×500 px (Lưu ý: chiều ngang tối đa 800px)
  • Kích thước ảnh dọc là 560×840 px hoặc 500×800 px hoặc 500×1000 hoặc 700×1000 (Lưu ý: chiều dọc tối đa 1000px)
  • Yêu cầu bắt buộc: Mỗi cặp 03 ảnh liền kề phải cùng kích thước

Bước 6: Sau khi đã chuẩn bị xong bước 5 thì các bạn mở phần mềm Photoshop, tiếp đó vào theo hình sau

Trong hình đường dẫn thư mục 1 là thư mục chứa ảnh, đường dẫn thư mục 2 là thư mục để lưu các ảnh sau khi bấm nút Run . Ý số 3 trong hình bạn nên để nén mức 8.

Bước 7: Vào web  https://tinypng.com , sau đó up các ảnh đã nén ở thư mục 2 lên để nén lại 01 lần nữa (mỗi lần up tối đa 20 ảnh, mỗi ảnh không quá 5MB).  Tiếp đó, bấm vào nút Download all để tải các ảnh đã nén về máy tính.

Bước 8: Bạn bấm vào UX Builder như ở bước 6 và bấm tiếp vào nút

Sau đó gõ từ khóa: wp gallery, hệ thống hiện ra công cụ thì bạn bấm chọn theo các hình sau:

Bước 9: Sau khi chọn ảnh đã nén ở bước 7 và tải xong hết các tệp tin lên, bấm tiếp vào nút “Thêm vào bộ sưu tập”

Bước 10: Chọn lần lượt theo hình

Bước 11: Bấm vào nút Update tổng để cập nhật lại toán bộ các thay đổi của bài viết.

Bước 12: Bấm nút x để thoát khỏi chế độ UX Builder

Bước 13: Bạn bấm chuột giữa vào link theo hình sau để xem chi tiết album ở một tab khác.